1 Eylül 2020 tarihinden sonra yürürlüğe giren "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmeliğin imar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması" maddesi gereği Kula Belediyesi tarafından galerici esnafıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Belediye Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Mesut Suna ve ilçede faaliyet gösteren galerici esnafı katıldı. Toplantının başlangıcında Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, "İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' ile kesinlik kazanan konut ruhsatlı yapıların altında galericilik faaliyeti yapılmaması ile ilgili yeni düzenleme hakkında galerici esnafını bilgilendirdi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise, "1 Eylül 2020'den sonra galerici esnafımızın ticaretinde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için esnaflarımızı bilgilendirdik. Yönetmeliğin yürütülmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğünde olduğundan, galerici esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürebilmeleri hususunda bir galericiler sitesi oluşturulması fikrimizi paylaşıp, görüşlerini aldık. Derdimiz, hukuki ve yasal gerekliler çerçevesinde esnafımızı mağdur etmemektir" dedi.