Çin Devleti, Doğu Türkistan halkını kitlesel bir biçimde sözde “eğitim kampları”nda tutmaktadır. Araştırmacılar yaklaşık olarak 1-3 milyon kişinin yargılama olmaksızın kamplarda tutuklu bulunduğunu tahmin etmektedir. Bu tutuklular katı bir gözetim altında, psikolojik baskılara tabi tutulmakta. Dinlerini ve kültürlerini terk etmeye zorlanmaktadırlar.

Kampların dışındaki Müslüman Türk halkı ise çok yoğun izleme sistemleri, kontrol noktaları ve kişilerin birbirlerini gözetlemeleri gibi temel insan haklarını alenen ayaklar altına alan yollarla büyük bir baskı altında yaşamaktadırlar.

Doğu Türkistan’da yaşananlara dair son dönemlerde birçok uluslararası gazetede yayınlanan “gizli belgeler” ile Çin merkezi hükümetinin bilgisi dahilinde Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşanan insanlık onurunu rencide edici hal ve hareketler karşısında artık susmanın mümkün olamayacağına inanıyoruz.

Doğu Türkistan’da insan hakları ihlallerinden çok daha fazlası olan insanlık ayıplarını Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği olarak, bir kez daha güçlü bir sesle dünya kamuoyu önünde kınıyor ve despot Çin idaresine sesleniyoruz..

Her milletin kendi inancı, kültürü ve değerleri ile yaşaması ilahi ve doğal hakkı olduğu evrensel bir gerçektir. Hiçbir millet birlikte yaşadığı egemen milletin kültür ve inancını dinini taklit etmeye veya değerlerini bırakmaya zorlanamaz. Bu doğal ve ilahi bir kanundur ve her millet gibi Çin yönetimi de bu evrensel ilahi gerçeğe uymaya ikna ve mecbur edilmelidir. Her milletin kendi inanç ve kültürünü rahatça yaşadığı evrensel insanlık ailesi düzenine bütün insanlık ve devletlerin uyması ile savaşsız bir evrensel düzene geçilebileceğine olan inancımızı kamuoyu ile paylaşıyor, Çin’i insan haklarına saygılı olmaya davet ediyor, Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yapılan insanlık dışı baskı ve asimilasyonun bir an önce son bulmasını istiyoruz!

Bu bağlamda, bizler Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği olarak;

1- Bu zulmün devam etmesi hâlinde, emsali görülmemiş bir soykırıma dönüşecek olan uygulama ve baskıların gündeme getirilmesi, asla Çin’in iç işlerine karışmak olarak değerlendirilmemeli; ekonomik ve stratejik işbirliği düşünülerek milyonlarca Müslüman-Türk’ün, tüm dünyanın gözü önünde asimilasyon, dini ve ırki aşağılamalara maruz bırakılmasına izin verilmemelidir.

2- Çin’in Doğu Türkistan’da uzun süredir “terörizm ve dinî aşırılık” bahanesiyle devam ettirdiği ırkçı tutumundan, insan hakları ve inanç hürriyeti kısıtlamalarından ve “yeniden eğitim kampları” adıyla açık hava hapishanesi şeklinde kurduğu çağdaş Nazi işkence kamplarından bir an önce vazgeçmesini gerekmektedir.

3- Yasadışı gözaltında tutulan bir milyonu aşkın Müslüman-Türk soydaş ve dindaşımızın serbest bırakılması çağrısında bulunuyor; başta Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerimiz olmak üzere uluslararası toplumu bu konuda duyarlı davranmaya ve çözüm üretmeye davet ediyoruz.

4- Doğu Türkistan’ın açık hava hapishanesi olmaktan çıkartılmasını, Türk Medyasının ve Sivil toplumun bu bölgeye giderek, durumlarından endişe duyulan Prof. Dr. İlham Tohti olmak üzere tüm tutukluların yerinde görülmesinin temin edilmesini istiyoruz.

5- Çin Hükümeti’ni İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine saygı duymaya davet ediyor ve bu haklı talebimizin gereğinin yapılmasının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Özellikle, “Kimsesizlerin kimsesi olmak” iddiasında olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan da “Kimsesiz Doğu Türkistanlılar”ın “Kimsesi” olmasını talep ediyor ve bekliyoruz.

İsmail AYDIN

Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı