Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi

Amacıyla kurulan CİMER’e Manisa’dan 12 bin 20 başvuru yapıldı. Yapılan başvurulardan; 3 bin 600’ü istek, 747’si ihbar, 7 bin 129’u şikâyet, 295’i bilgi edinme hakkı kapsamında olup

249’u ise görüş ve öneri oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kapsamında yapılan başvurularda 3071 sayılı

Dilekçe Hakkı’nın Kullanılmasına Dair kanun kapsamındaki başvurular ortalama 21 gün,

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvurular ise ortalama 13 gün içinde

sonuçlandırıldı.

CİMER Nedir?

Gelişen bilgi iletişim teknolojileri sayesinde kadim insan haklarından olan dilekçe hakkının

kullanımını kolaylaştırmak ve daha da önemlisi vatandaşların demokratik katılım yolu ile

idare üzerinde kamuoyu denetimi sağlamak amacıyla oluşturulan CİMER, dünya genelinde

elektronik başvuru alma sistemine geçen öncü sistemler arasındadır.

2006 yılından bu yana hayatımızda olan ve vatandaşların talep, öneri, ihbar ve şikâyetlerini

herhangi aracı kurum olmadan doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmeleri amacı ile

kurulmuş olan CİMER sisteminde sadece internet adresi üzerinden değil aynı zamanda telefon

ve mektupla da başvurular kabul edilmektedir. Yapmış olduğunuz başvuru için bir takip

numarası verilmekte ve bu takip numarası ile şikâyetinizin hangi durumda olduğunu

görebilmektesiniz.