Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya

konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına

sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde uygulanmak üzere

alınan 2020/3 nolu karara ilave olarak aşağıdaki kararın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Pastahane, tatlıcı, vb. iş yerlerinin oturma kısımları vatandaşlarımızın bir arada bulunarak hastalığın

bulaşma riskini arttırması nedeniyle 19.03.2020 saat 18:00 itibari ile ikinci bir emre kadar kapatılacak;

söz konusu iş yerleri yalnızca paket servisi hizmeti vermek üzere açık bulundurulacaktır.

Vatandaşlarımızın doğrudan temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmayan ve toplu olarak

bulunabildikleri "oto pazarı", "hayvan pazarı" faaliyetleri de 19.03.2020 saat 18:00 itibari ile ikinci bir

emre kadar durdurulacaktır.

Kararın ve karara uymayanlar hakkında ilgi yasa hükümlerine göre işlem yapılacağının belediyelerimiz

eli ile ilgililere tebliğ edilmesine; belediyelerimiz ve genel kolluk kuvvetlerinin iş birliği içinde kararların

uygulanmasını takip etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.