Koranavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir
kararı alınarak ilimizde de uygulamaya geçirilmiştir.
Bilindiği üzere Covid­19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte
ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının
seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini
önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta olduğu
bilinmektedir.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası
riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar
ve önlemler belirlenmektedir. Bu kapsamda 11.11.2020 Çarşamba gününden itibaren
geçerli olacak şekilde;

1- Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla; dar sokaklarda
tezgâhların tek taraflı kurulmasına, tezgahlar arası en az 3 metre mesafenin
sağlanmasına, ihtiyaç duyulan alanlarda, hizmet veren pazarcı sayısının azaltılarak pazar
kurulan gün sayısının arttırılması konusunun ilgili idareler tarafından değerlendirilerek,
İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli kararların alınmasına,

2-Market, pazaryeri, manav vb. sebze meyve satılan tüm iş yerlerinde sebze ve
meyvelere müşterilerin elle temasının engellenmesine, satıcı tarafından hijyen kurallarına
uygun şekilde ambalajlanarak ve/veya poşetlenerek müşterilere sunulmasına,
3- Zincir market önlerinde, özellikle kampanyalı ürün satış günlerinde oluşan
yoğunlukta, maske ve mesafe kurallarına uyulmasının market yönetimlerince
sağlanmasına ve bu konuda gerekli tebligatın market yönetimlerine yapılmasına,
4- Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda sigara, tütün ve tütün mamullerini
kullanmak amacıyla maskelerini çıkarmalarını önlemek üzere, isimleri belirtilerek cadde-
sokak (başlayış, bitiş noktaları ile), meydan vb. yerlerde sigara, tütün ve tütün
mamullerinin tüketilmesinin yasaklanması hususunda İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar
alınmasına,
5- Artan vaka ve ölüm sayıları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek risk grubu
olarak değerlendirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla,
her gün sadece 10:00 ile 16:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve
maske takmak kaydıyla dışarı çıkma serbestisi tanınmasına, bu saatler dışında kalan
saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, bu karardan 65 yaş ve üstü kamu
görevlileri ile her hangi bir işyerinde çalıştığını ve/veya işyeri sahibi olduğunu
belgeleyenler ile tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin kırsal mahallelerle sınırlı olmak
kaydıyla muaf tutulmasına,
karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil
eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda
bulunulacaktır.